Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

Girit Mühendislik; “Önce İş Güvenliği” ile “Çevreye ve Gelecek Kuşaklara Saygı” ilkelerinden hareketle ‘’ Sıfır Kaza ‘’ felsefesini taahhüt eder.

Sıfır Kaza felsefesinde öncelikli amaç; çalışanların beden ve ruh sağlıkları için güvenli, sağlıklı ve çevresel anlamda temiz çalışma koşullarını sunmak, devamlılığını sürdürmek ve bu amaca ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamaktır.

 

 

 

Girit Mühendisliğin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki hedefleri;

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektöründe öncü bir kuruluş olmak.

 

Çevre, iş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak.

 

Faaliyetler nedeniyle oluşabilecek her türlü çevresel kirliliği önlemek ve bu amaç için gerekli kaynakları sağlamak.

 

Atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak.

 

Doğal kaynakları ekonomik kullanmak ve israfı önlemek.

 

Firmamız, bütün bu hedeflerin başarılması ve devamlılığın sağlanması için, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemektir.

Girit Mühendislik

Hakkımızda

Yönetmelikler

ÇGS

Referanslar

İletişim

Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

ÇEVRE, GÜVENLİK ve SAĞLIK

designed by Yücel Türkoğlu ® 2015
Girit Mühendislik

SON DEPREMLER

İletişim

info@giritmuhendislik.com.tr
 
 
0 (532) 760 48 61
 
 
0 (232) 224 48 61