Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

     Enjeksiyon uygulaması;  zemin ile yapı arasındaki boşlukların yüksek basınç altında enjeksiyon malzemesi (su + çimento) ile doldurulup zemin özelliklerinin iyileştirilmesi işlemidir.

 

Zeminlerin İyileştirmesinde hedeflenen başlıca amaçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

    Mukavemet – taşıma gücünü arttırmak.

 

    Yük altında zeminde oluşan sıkışmaların (oturmaların) azaltılmasını sağlamak.

 

    Gerilmeler altında şekil değiştirmelerin azaltılmasını sağlamak.

 

 

 

 

Hakkımızda

Yönetmelikler

ÇGS

Referanslar

İletişim

Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

ENJEKSİYON UYGULAMASI

Girit Mühendislik

     Şişme - büzülme potansiyelinin azaltılması sağlamak.

 

    Çevresel etkiler (donma/çözülme, ıslanma/kuruma) sonucu olumsuz fiziksel ve kimyasal değişimlerin önlenmesi durabilitenin artırılması.

 

     Su geçirgenliği, su basınçları oluşumu ve sızıntı suyu kontrolü.

 

     Erozyon direncinin artırılmasını sağlamak.

 

     Depremler ve tekrarlı yükler altında sıvılaşma, mukavemet ve rijitlik kaybı potansiyelinin azaltılmasını sağlamak.

 

     Temel zemini ve dolgu malzemelerinde değişkenliğin azaltılması.

 

     Yüzey bozulmalara karşı direncin artırılmasını sağlamaktır.

Girit Mühendislik

SON DEPREMLER

Girit Mühendislik