Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

Canlılar yaşayabilmek için gerekli suyu yeryüzünden (akarsu, göl, deniz) veya kayaçların boşluk ya da çatlaklarında toplanan sulardan sağlar. İnsanlar yüzey sularını çeşitli şekillerde biriktirirler ve insan topluluklarına iletirler. Ancak her yerde akarsu ya da göl bulunmadığından dolayı yer altı sularından yararlanma yoluna gidilmektedir. Bu nedenle özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde, yer altı sularının aranıp bulunması çok eski yıllardan beri insanları ilgilendirmektedir. Birçok şehir ve ülke, içme sularının büyük bir kısmını yer altı sularından sağlarlar. Yer altı suları temini sırasında bir takım çalışmalar yapılmaktadır.

 

Sondaj: Yeraltında herhangi bir maddenin varlığını araştırmak, aranan maddelerin dağılımını

saptamak ve petrol, doğalgaz, su, maden gibi maddelerin üretimini yapmak için sondalama makinesi ile yeri delme işlemidir.

 

Genel olarak sondaj yöntemleri, yapılacak olan sondajların amaçlarına kullanılan makine ve ekipmanların özelliklerine göre 2’ye ayrılır:

 

Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

Hakkımızda

Yönetmelikler

ÇGS

Referanslar

İletişim

Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

SU SONDAJI

Rotary Sondaj Sistemi:

 

Rotari sondaj sistemi, baskı altında dönen bir matkabın kesici dişleri vasıtasıyla zemini parçalayarak kesilen parçaların bir dolaşım sıvısı veya hava vasıtasıyla dışarı atılma işlemidir. Darbeli sisteme göre Rotary sistem ile yapılan sondajlarda daha çok ilerleme yapılır. Özellikle dişli matkapların kullanılması ile bütün formasyonlarda bu sistem ile sondaj yapmak mümkündür. Rotary sistem ile yapılan sondajlarda kesici ve öğütücü bir matkaba, dönme hareketi verecek bir makinaya, kesilen zemin üzerinde matkabın basıncını muhafaza ettirecek bir tertibata ve matkap kesintilerini dışarı atabilecek bir sisteme gereksinim vardır. Bu faktörler kesici aletin, kesilen formasyonun içerisine girmesini sağlar ve sondaj deliğini açar. Her sondajda matkap mümkün olduğu kadar sabit bir hızla döndürülmeli ve sabit bir basınç altında düzgün bir şekilde çalıştırılmalıdır.

 

 

Darbeli Sondaj Sistemi:

 

Bu sistem ile yapılan sondajlarda ağır bir matkabın ve sondaj çubuğunun (tij) eşit aralıklar ile indirilip kaldırılması sonucunda oluşan darbe kuvveti ile sondaj deliğinde rastlanan formasyon parçalanır ve zemin gevşetilir. Gevşetilmiş bu zemin ve yeni kesintiler bir çamur kovası veya kum kovası (Bailer) ile kuyudan çıkarılır. Kuru bir kuyu açarken matkap kesintilerinin atılmasında zayi olan suyu telafi etmek amacı ile su ilave edilmelidir. Sert kayalarda kuyu, genellikle muhafaza borusu olmadan açılabilir. Fakat yumuşak, heyelana ve yıkılmaya müsait veya sertleşmemiş formasyonlarda ise sondaj yapabilmek için muhafaza borusu kullanılır. Darbeli sondaj genellikle bir kule, kablolu vinç, aletleri kaldırmak ve indirmek için bir darbe sistemi ve motordan oluşur.

 

 

Su sondajında en önemli nokta sondaj yerinin tespit edilmesidir. Tespit işi jeolojik ve Jeofizik etütlerle gerçekleştirilebileceği gibi, sondaj derinliği, eğer etüt yaptırılmadıysa sondaj aşamasında çıkacak numunelere göre de belirlenebilir. Ancak sondaj yöntemlerinin maliyetli olması, rastgele yapılan sondaj çalışmalarında hem zaman kaybettirecek hem de size maddi zarara sebep olacaktır.

 

Kaliteli su sondajı için gerekli şartlar:

 

•  Doğru lokasyon tespiti.

•  Güçlü ve kapasiteli bir sondaj makinesi.

•  Deneyimli bir sondaj ekibi ( mühendis, sondör, sondaj işçileri).

•  Amaca uygun yöntem seçilmesi.

•  Kuyunun örselenmeden açılması.

•  Amacına göre doğru inkişaf malzemesi seçilmesi ( çakıl, boru, kompresör vs.).

•  Amacına uygun seçilmiş dalgıç pompa ve ekipmanların kullanımı.

•  Kuyu açılma süresi.

•  Delgi sırasında karşılaşılacak sorunları giderme tecrübesi.

 

 

 

 

Girit Mühendislik
designed by Yücel Türkoğlu ® 2015
Girit Mühendislik

SON DEPREMLER

İletişim

info@giritmuhendislik.com.tr
 
 
0 (532) 760 48 61
 
 
0 (232) 224 48 61