Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

Yeryüzünde doğrudan görülmeyen, kayaların kırıkları, çatlakları, boşlukları ve toprağın gözeneklerini dolduran sulara yeraltı suları denir. Yeryüzündeki kaynak ve pınarlar veya kuyuların içindeki su yeraltı suyunun yüzeyden görülebildiği anlardır.

Yerküre üstüne düşen yağmur ve eriyen kar sularının derelerden, ırmaklardan akarak göllere veya denizlere ulaştığını hepimiz biliriz. Yeryüzünden ise buharlaşarak atmosfere çıkan ve bulutları oluşturan su daha sonra yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne çeşitli hallerde dönmektedir. Buna yağış diyoruz (yağmur, kar, dolu). İşte bu yağışların bir kısmı dere ve nehir olarak göllere, denizlere gitmekte, bir kısmı buharlaşmakta bir kısmı ise geçirimli toprak tarafından emilerek yer altı suyunu oluşturmaktadır. Bizi ilgilendiren yeraltı suyu işte böyle geçirimli yer katmanlarına/tabakalarına sızarak oluşmaktadır.

 

Yer altı sularının, jeolojik etütte doğrudan su değil, akifer (su tutan formasyon) olabilecek kayalar, bunların yeraltındaki yaygınlıkları ve akifer (su tutan formasyon)  düzeyinin sondaj yapılacak yerde yüzeyden derinliği araştırılır. Jeolojik incelemeler olumlu sonuç verirse ikinci

 

aşamada jeofiziksel çalışmalara (Rezistivite - Düşey Elektrik Sondajı) geçilir. Jeofiziksel çalışmalarda elektrik yöntemleri hem gözenekli kayaların derinlik ve kalınlıklarını hem de su içerip içermediklerini saptamada önemli ipuçları verir. Su aramalarındaki üçüncü aşama ise su çıkması muhtemel olan noktada sondaj yapılarak araştırmayı sonuçlandırmaktır.

 

REZİSTİVİTE (DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI)

 

Jeofizik metotlar ölçülen fiziki parametrenin türüne göre isimlendirilir. Bunlardan biri de rezistivite etüdüdür.

 

Kayaçların elektrik özelliği denince ilk akla gelen elektrik akımının kayaç içine iletilmesidir. Elektrik metotlar açısından kayaçların en önemli elektrik parametresi iletkenliktir. İletkenliğin tersi direnç ( rezistivite)  olarak bilinir. Özetle yer katmanlarının elektrik akımının geçmesine gösterdikleri direnci ölçmeyi esas alan yönteme verilen addır. Elde edilen değerlere özdirenç adı verilir ve ohmmetre (direnç ölçer) cinsinden ifade edilir. Sıcak ve soğuk yer altı suyu, kömür, endüstriyel hammadde, arkeolojik kalıntı vs. aramalarında kullanılır. 600 + 600 metre veya gerektiğinde daha fazla açılımlar yapılabilir. Üçgen lokasyon yöntemi ile de doğrultu ve dalım tespit edilir. Elverişli arazilerde panel diyagram çalışması ile veya panel blok çalışması ile 2 boyutlu ve üç boyutlu rezistivite  etütleri yapılarak, akiferler (su tutan formasyonlar) ile akiferlerin tavan ve taban topografyaları tespit edilir.

 

 

Girit Mühendislik

Hakkımızda

Yönetmelikler

ÇGS

Referanslar

İletişim

Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

Bu modelden yararlanılarak optimum verimli , en ekonomik derinlikli ve en az sayıda mekanik yer altı suyu sondajı önerilir. Bu sondajlar neticesinde çıkacak suların debileri ton/gün veya litre/saniye olarak tahmin edilir.

 

Rezistivite ölçümlerinde;

 

    Yer altı suyu aranması.

    Yer altı suyu derinliği tespiti.

    Yer altı katmanlarının belirlenmesi, ana kayanın  bulunması.

    Gömülü fayların bulunması.

    Yeraltında bulunan boşlukların bulunması.

    Taban kayanın özellikleri, belirlenebilir.

 

 

YERALTI SUYU ARAŞTIRMALARI

designed by Yücel Türkoğlu ® 2015
Girit Mühendislik

SON DEPREMLER

İletişim

info@giritmuhendislik.com.tr
 
 
0 (532) 760 48 61
 
 
0 (232) 224 48 61