Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

Zemin etüdü; yer altı katmanlarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, kalınlıklarını, derinliklerini, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu katmanların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri hareketlerini, tespit etmek amacıyla yapılan etütlere zemin etütleri denir.

 

Zemin etüdü raporu;  yapıların projelendirilme aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan formasyonların türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi detaylı olarak yapılan incelemeler sonucunda inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur.

 

Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek yapının, bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden projelendirilmesine rehberlik etmiş olur.

 

Zemin ile ilgili mühendislik problemlerinin türüne göre jeofizik yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak çözümler üretilir.

 

Gravite : Yeraltı yapısının yerçekimi özelliğini inceler.

Manyetik : Yeraltı yapılarının manyetik özelliklerini inceler.

Sismoloji  :  Depremlerin özelliklerini ve yerin derinliklerini inceler.

Sismik  :  Yeraltı yapılarının sismik hız değişimlerini inceler.

Yer Radarı (Ground Penetrating Radar-GPR)  :  Özellikle yer yüzeyine yakın derinliklerde bulunan, ortamın geneline göre farklı fiziksel özellikler gösteren alanların belirlenmesinde kullanılır. Temelde kullanılan cihaz, bir verici ve bir alıcı antenle kayıtçıdan oluşur. Yer içine gönderilen yüksek frekanslı dalgaların yansıma ve kırılmalara uğrayarak yer içinden geri dönüşleri kaydedilir. Son olarak elde edilen veriler sismik veri işleme tekniklerine benzer bir teknikle işlenerek yeraltının yapısı ortaya çıkarılır. Ülkemizde kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşan bu yöntemin en önemli avantajı son derece ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmesidir. Ancak bir dezavantaj olarak, sadece sığ aramalarda kullanılabilir; çünkü yüksek frekanslar, yer içindeki iletken ortamlarda kolayca atenüasyona (şiddetinin azalması - zayıflaması) uğrayarak derinlere ulaşamazlar.

 

Girit Mühendislik

Hakkımızda

Yönetmelikler

ÇGS

Referanslar

İletişim

Girit Mühendislik
Girit Mühendislik

ZEMİN ETÜDÜ

Girit Mühendislik

Elektrik  : Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik özelliklerini inceler.

Elektromanyetik : Yeraltı yapılarının elektrik iletkenlik ve elektromanyetik özelliklerini inceler.

Jeomanyetizma : Uzaydaki ve yeryüzündeki manyetik alanın özelliklerini inceler.

Paleomanyetizma  : Kayaçların eski manyetik alanını inceleyen bilim dalıdır. Mineraller bulundukları kayaçlara manyetik alanın yönünü ve yoğunluğunu kaydederler. Bu kayıtlar tektonik plakaların geçmişteki lokasyonu ve yeryüzünün manyetik alanının geçmişteki durumu hakkında bilgi verir.

Radyometrik ve jeotermik  : Yeraltının radyoaktif ve sıcaklık özelliklerini inceler.

Kuyu logları  : Sondaj kuyularında yapılan gravite, manyetik, radyometri, elektrik vb. jeofizik yöntemlerdir.

Yüzey Nükleer Manyetik Rezonans (SNMR)  : Atom çekirdeğinin (temel olarak çekirdekte bulunan protonun) manyetik özelliklerinden yararlanarak, yeraltının su içeriğini ve hidrolik geçirgenliğini derinliğin fonksiyonu olarak verebilen yeni bir yöntemdir.

designed by Yücel Türkoğlu ® 2015
Girit Mühendislik

SON DEPREMLER

İletişim

info@giritmuhendislik.com.tr

 

 

0 (532) 760 48 61

 

 

0 (232) 224 48 61